1 grudnia 2022 r., uczniowie klasy 3b przeprowadzili szkolenie

w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Podczas prezentacji zostały omówione zasady segregacji

odpadów komunalnych i praktyczna nauka polegająca na

wrzuceniu odpadów do odpowiednich kolorowych pojemników.

Po zakończonych zajęciach, klasy zyskały możliwość

skorzystania z gier utrwalającycych poznane informacje

o segregacji 🙂

 
Skip to content