SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„BLIŻEJ SIEBIE-JAK POMÓC OSOBIE

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

CELE KONKURSU:

  • popularyzowanie idei integracji,
  • uświadamianie, że osoby z niepełnosprawnością żyją w społeczeństwie i chcą być aktywne,
  • zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

ZADANIE KONKURSOWE:

  • samodzielne stworzenie pracy plastycznej/plakatu,
  • technika wykonania pracy jest dowolna, format max A3.

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

  • zgodność z tematem konkursu,
  • oryginalność wykonania pracy,
  • pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu,
  • estetyka wykonanej pracy.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO 16.12.2022.
U PANI IZABELI ZIELIŃSKIEJ

LUB PANI MARTY SZYSZKOWSKIEJ

Regulamin

 
Skip to content