Dnia 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne.

Nasza szkoła również włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dnia 8 grudnia koordynatorzy programu pani Izabela Zielińska i Marta Szyszkowska przeprowadziły zajęcia klasach 1-3. Panie wyjaśniły kim są osoby
z niepełnosprawnością i jakie bariery napotykają w czasie swojego życia codziennego. Pokazano również jak można pomóc osobie niepełnosprawnej oraz jakie ma prawa. Wyjaśniono uczniom czym jest tolerancja i integracja osób z niepełnosprawnością. Przedstawiono kilka znanych osób niepełnosprawnych. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki, które pięknie pokolorowały, a panie nauczycielki zrobiły wystawę. W klasach 4-8 również zostały przeprowadzone zajęcia. Został ogłoszony konkurs plastyczny dla klas 4-8 pt. „BLIŻEJ SIEBIE – JAK POMÓC OSOBIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”.

 
Skip to content