III Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„PROJEKT PIERNIK”
Tematem trzeciej edycji jest: „Urodzinowy piernik Mikołaja Kopernika”

Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie piernika
(formy piernikowej, czyli prostego graficznego rysunku).

Projekt powinien zwierać w sobie elementy: kojarzące się z urodzinami, Mikołajem Kopernikiem lub astronomią oraz elementy kojarzące się z Toruniem (gotycka cegła, architektura). Projekt ma składać się z prostych znaków, ciekawych form plastycznych i przemyślanej kompozycji (projektując formę trzeba pamiętać aby elementy były na tyle duże aby można było na podstawie projektu wykonać formę piernikową).

 • Cele konkursu:
  – upowszechnianie inicjatyw twórczych i artystycznych,
  – pogłębianie wiedzy na temat architektury Torunia oraz jego kultury,
  – pogłębianie wiedzy na temat Mikołaja Kopernika,
  – zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania tematyką i tradycją pierników toruńskich,
  – rozwijanie tradycji wypieku pieników poprzez współczesne działania,
  – rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej,
  – stworzenie możliwości prezentacji i uzdolnień dzieci.
  Konkurs przeznaczony dla dzieci z klas z województwa kujawsko-pomorskiego:
   I-III szkół podstawowych;
   IV-VIII szkół podstawowych;
  szkół ponadpodstawowych.

Technika wykonania projektu to rysunek odręczny w kolorze lub czarno-białym (kredki, cienkopis, pisak, tusz, pro markery) w formacie A4 .

Prace należy dostarczyć do p. Pauliny Zielińskiej lub p. Eweliny Świerkowskiej do dnia 14.04.2023 r.

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko, klasa oraz wiek autora pracy, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promocyjnych.

Regulamin konkursu

Plakat

Zgłoszenie do konkursu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 
Skip to content