Uczniowie klasy 6b uczestniczyli w warsztatach edukacyjno- profilaktycznych w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży.
Uczniowie wraz z pracownikiem OPUDiM omówili zagrożenia i konsekwencje wynikające z zażywania środków psychoaktywnych.

 
Skip to content