Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że w czasie wakacji letnich 2023 roku tj. od 26.06 do 11.08.2023 r. miasto organizuje półkolonie dla dzieci z klas I-VIII uczęszczających do grudziądzkich szkół podstawowych
w następujących szkołach: 

1.    Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Konarskiego 14 – w okresie od 26.06. do 7.07.2023 r.

2.   Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Nauczycielska 19 – w okresie od 10.07. do 28.07.2023 r.

3.   Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Forteczna 29 – w okresie od 31.07. do 11.08.2023 r.

Półkolonie odbywać się będą w godz. 7.00 – 16.00.

Przewidywany koszt półkolonii

– obiad – 6,00 zł + 1,00 zł napój = 7,00 zł za jeden dzień. Za 1 tydzień – 35,00 zł,

– dodatkowe koszty półkolonii (bilety wstępu, materiały, przejazdy itd.) na tydzień wynosi to 250,00 zł od osoby.

Łączna kwota na tydzień- 285 zł.

 

Zapisy na półkolonie prowadzą szkoły, które organizują półkolonie w terminie do:

SP 1 – 12 czerwca 2023 r.

SP 21 – do 19 czerwca 2023 r.

SP 9 – do 10 lipca 2023 r.

 

Druki dokumentów wydaje lub przesyła rodzicom szkoła, do której dziecko uczęszcza.

Wypełnione i podpisane dokumenty rodzice dostarczają bezpośrednio do sekretariatów szkół, które organizują półkolonie w godz. 7.30 – 15.00. 

Należność za obiady proszę wpłacać na konto szkoły podane w umowach.

Wraz z dokumentami szkoły będą przyjmowały od rodziców pozostałą należność gotówką oraz potwierdzenie wpłaty za obiady.

Wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.

Umowa SP nr 1

Umowa SP nr 9

Umowa SP nr 21

Załącznik do umowy SP nr 1

Załącznik do umowy SP nr 9

Załącznik do umowy SP nr 21

 
Skip to content