W dniu 11 maja zainteresowani uczniowie ósmej klasy uczestniczyli w „Drzwiach Otwartych w Mechaniku”, zorganizowanych przez Zespół Szkół Mechanicznych
w Grudziądzu, Technikum Nr 4 i Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3.

Program obejmował zwiedzanie sal w szkole oraz wizytę w Centrum Kształcenia Zawodowego, spotkania z uczniami i nauczycielami, którzy chętnie udzielali wszelkich informacji, np. jakie kwalifikacje można zdobyć w wybranym zawodzie.

Zaprezentowano obsługę maszyn oraz bogato wyposażone w najnowszy sprzęt sale
i pracownie specjalistyczne.

Poniżej relacja fotograficzna z wizyty w „Mechaniku” i Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu.

 
Skip to content