ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KL. 1-3
„Moja ulubiona postać z bajki”

20 grudnia br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez wychowawców klas 1 p.Katarzynę Robaczewską, p.Oliwię Sikorską oraz bibliotekarza p.Małgorzatę Zielińską.

 Jury konkursu w składzie: p.Małgorzata Zielińska, p.Agnieszka Pankiewicz przyznało nagrody i wyróżnienia:

I MIEJSCE- Klara Alesandrowicz, kl. 2b
II MIEJSCE- Oliwier Osiński, kl. 3b
III MIEJSCE- Justyna Dombrowska, kl. 1b
WYRÓŻNIENIA:
Oliwia Radulska, kl. 1b
Nikola Wojda-Dąbrowska, kl. 1b
Lena Klawon, kl. 2a
Oliwia Bartkowska, kl. 2b
Milena Iwan, kl. 2b
Mikołaj Rafiński, kl. 2b

GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW

Celem konkursu było:
Promocja aktywności czytelniczej dzieci.
Przybliżenie postaci z bajek.
Promowanie Międzynarodowego  Dnia Postaci z Bajek.
Zainteresowanie i poznanie z literaturą dziecięcą.
Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka.
Wzmacnianie wiary we własne siły.
Rozwijanie zdolności plastycznych.
Promocja talentów oraz wspieranie twórczych postaw dzieci.

 
Skip to content