Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. od 12.02 do 23.02.2024r. organizowane będą półkolonie dla dzieci uczęszczających do grudziądzkich szkół podstawowych w dwóch szkołach tj.: 

1.   Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 (2 tygodnie 12-23.02.2024 r.),

2.  Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Nauczycielska 19 (2 tygodnie 12-23.02.2024 r.).

Zapisy na półkolonie prowadzą szkoły, które organizują półkolonie w terminie do 12 stycznia 2024 r.

Przewidywany koszt półkolonii SP 8 i SP 21

– obiad – 8,00 zł + 1,00 zł napój = 9,00 zł za jeden dzień. Za 1 tydzień – 45,00 zł,

– dodatkowe koszty półkolonii (bilety wstępu, materiały, przejazdy itd.) na tydzień wynosi to 250, 00 zł od osoby.

Łączna kwota na tydzień- 295 zł.

Druki dokumentów (umowę wraz z załącznikiem, regulamin i kartę kwalifikacyjną uczestnika) wydaje lub przesyła rodzicom szkoła, do której dziecko uczęszcza.

Wypełnione i podpisane dokumenty rodzice dostarczają bezpośrednio do sekretariatów szkół, które organizują półkolonie w czasie ferii zimowych w godz. 7.30 – 15.30. Należność za obiady proszę wpłacać na konto szkoły nr

SP 8 – 34 1020 5040 0000 6302 0192 6989

SP 21 – 67 1020 5040 0000 6302 0192 6104

Wraz z dokumentami szkoły będą przyjmowały od rodziców pozostałą należność gotówką oraz potwierdzenie wpłaty za obiady.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH_2024

2) KARTA KWALIFIKACYJNA 

karta kwalifikacyjna_2024 

3) UMOWA

umowa_półkolonie zimowe 2024_SP8

umowa_półkolonie zimowe 2024_SP21

4) ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

Załącznik Nr 1 do umowy

DOKUMENTY MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SP17 lub POBRAĆ I WYDRUKOWAĆ INDYWIDUALNIE ZE STRONY INTERNETOWEJ SP17

Anna Góra dyrektor SP17

 
Skip to content