Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka
w Poznaniu.

Patronat medialny nad konkursem objął portal MAPA KARIER – to interaktywne, darmowe narzędzie dedykowane doradcom zawodowym, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim, którzy poszukują rozwiązań wspierających planowanie ścieżek kariery
i wyboru kierunku kształcenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V-VIII z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu chojnickiego.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie jednominutowego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego – patrz załącznik nr 4 regulaminu. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód
i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej
i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja
o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.
Istotne jest to, że szkoła branżowa i nauka w zakładzie rzemieślniczym nie zamyka ścieżki edukacyjnej. Wręcz przeciwnie, powinno dążyć się do upowszechnienia kariery zawodowej prowadzącej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym po wcześniejszym ukończeniu zasadniczej szkoły branżowej lub technikum.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin

Załącznik numer 4 – zawody do filmiku

 

 
Skip to content