4a

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45   przyr plast   zaj.
wyr.
z mat
8.55-9.40 j.pol tech j.pol rel j.ang
9.50-10.35 przyr muz j.pol mat wf- zast. p. Świerkowska
10.50-11.35 mat mat j.ang godz.
wych
wf-zast. p. Swierkowska
11.50-12.35 j.ang j.pol wf infor mat
12.45-13.30 rel  z.wyr.
z
j.pol
wf   hist
13.40-14.25         j.pol
14.35-15.20          

Nauczyciel wspierajacy – p. E. Świerkowska 
nauczyciel wspierajacy p. M.Simionkowska
zajęcia rewalidacyjne – p. A.Wiśniewska
zajęcia rewalidacyjne – p. K.Ciosmak
zajęcia rewalidacyjne – p.O.Sikorska
zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

4b 

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45 przyr  j.pol j.pol   zaj.
wyr. z
mat 
8.55-9.40 mat j.pol przyr plast mat
9.50-10.35 j.ang j.ang rel j.ang tech
10.50-11.35 muz wf mat j.pol j.pol
11.50-12.35 infor wf godz.
wych
mat wf
12.45-13.30   z.wyr.
z
j.pol
hist wdż wf
13.40-14.25         rel 
14.35-15.20          

zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
zajęcia język ukraiński -p.K.Kępska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

4c 

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45     rel   zaj.
wyr. z
mat 
8.55-9.40 wdż mat mat przyr przyr
9.50-10.35 mat his j.ang j.ang j.pol
10.50-11.35 j.pol wf j.pol mat tech
11.50-12.35 j.ang wf j.pol muz wf/ zast . Simionkowska
12.45-13.30 godz.
wych
z.wyr.
z
j.pol
  plast wf/religia z 8 lekcji
13.40-14.25        j.pol inf
14.35-15.20          rel/ przeniesiona na 6 lekcje

zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Robaczewska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

5a 

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45 j.pol   j.pol z.roz
z geo
 
8.55-9.40 mat biol j.ang j.pol rel
9.50-10.35 geo j.pol muz his j.ang
10.50-11.35 j.ang mat infor mat j.pol
11.50-12.35 hist tech wf wf plast
12.45-13.30 godz.
wych
  wf wf mat
13.40-14.25  zaj.
wyr z
j.pol
  rel z.wyr
z mat
 
14.35-15.20          

nauczyciel wspierający – p. K Zielińska
nauczyciel wspierający – p. L.Kuryś
zajęcia rewalidacyjne – p.O.Sikorska
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Ciosmak
zajęcia rewalidacyjne – p.P.Zielińska
zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

5b

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45  tech     j.pol  
8.55-9.40 j.ang rel z.rozw

geo
mat wdż odwołane
9.50-10.35 j.pol mat mat plast mat
10.50-11.35 j.pol j.ang j.pol hist geo/zast.j.pol
11.50-12.35 muz biol godz.
wych
wf j.pol
12.45-13.30 hist wf religia wf infor
13.40-14.25 z.wyr

j.pol
wf  j.angi z.wyr
z mat
 
14.35-15.20          

zajęcia rewalidacyjne – p.O.Sikorska
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Robaczewska
zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia język ukraiński -p.K.Kępska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

6a

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45   wf      
8.55-9.40 j.ang wf relig mat j.ang
9.50-10.35 plast j.pol geo godz.
wych
mat
10.50-11.35 wf hist hist tech biol
11.50-12.35 wf j.ang mat j.pol j.pol
12.45-13.30 j.pol infor z.wyr
z mat
j.pol muz
13.40-14.25 mat relig   z.wyr
z
j.ang
 
14.35-15.20          

nauczyciel wspierajacy – p. M.Oczyńska
zajęcia rewalidacyjne – p.M.Oczyńska
zajęcia rewalidacyjne – p.I.Szumotalska
zajęcia język ukraiński -p.K.Kępska
zajęcia rewalidacyjne – p.E.Wojciechowska
zajęcia rewalidacyjne – p.P.Zielińska
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Zielińska
zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

6b 

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45   muz    wf  relig
8.55-9.40  tech j.ang j.pol  wf  plast
9.50-10.35  j.ang biol j.pol mat wf /zast p. Górska
10:50-11.35 rel j.pol mat  j.ang wf /zast p. Górska
11.50-12.35  j.pol hist   hist  geo mat
12.45-13.30 z.rozw.
z mat
 
mat z.wyr
z mat
infor j.polski 
13.40-14.25       z.wyr
z
j.ang 
godz
wych 
14.35-15.20          

zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne p. K. Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
zajęcia język ukraiński -p.K.Kępska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

7a

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45   wf      j.pol
8.55-9.40 j.nie
tech
wf  godz.
wych
j.ang j.pol
9.50-10.35 mat  fiz hist  biol relig
10.50-11.35  wf chem muz j.niem
tech
mat
11.50-12.35 wf  j.pol  biol mat  j.ang
12.45-13.30 geo rel plast j.ang chem
13.40-14.25 j.pol  infor  mat geo  hist
14.35-15.20 z.czyt.
med.
 
  z.rozw
z mat
j.pol fiz

nauczyciel wspierający – p.M.Dobrzyńska
nauczyciel wspierający – p.L.Kuryś
zajęcia rewalidacyjne – p.I.Kwiatkowska
zajęcia język ukraiński -p.K.Kępska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Ciosmak 
zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska

7b

godz. pn wt śr czw pt
8.00-8.45 j.niem  fiz    rel wf 
8.55-9.40 biol  chem  his  geo wf 
9.50-10.35 geo mat  mat  j.pol biol
10.50-11.35 mat j.ang j.ang  j.pol j.ang
11.50-12.35 j.pol  j.niem
tech
 j.pol  hist chem
12.45-13.30 wf  godz.
wych 
 rel mat  j.pol
13.40-14.25  wf z.czyt.
med. 
 plast muz  fiz
14.35-15.20       z.rozw
z mat
 infor

nauczyciel wspierajacy – p. A.Pankiewicz
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Ciosmak
zajęcia rewalidacyjne – p.A.Góra
zajęcia język ukraiński -p.K.Kępska
zajęcia rewalidacyjne – p.K.Stąsiek
zajęcia rozw. komp. em.-społ. -p. M.Simionkowska
zajęcia logopedyczne – p.K.Kochanowska
psycholog szkolny – p.J.Zaremba

 

 
Skip to content