Najmłodsi czytelnicy

Uczniowie klas starszych wprowadzili swoich młodszych kolegów w świat książek inscenizacją pt. „Świat bajek”. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie związanie z szanowaniem książek i wypełnianiem obowiązków czytelnika. Następnie zostali pasowani na czytelnika, otrzymali dyplomy […]