Komunikat dla rodziców

Pedagog SP 17 informuje o konieczności składania faktur rozliczających stypendia socjalne. Termin rozliczania stypendium upływa z dniem 23 listopada 2018r.