Przy współpracy Rady Rodziców oraz Sybiraków – Patrona naszej szkoły, rozpoczęliśmy działania związane z pozyskaniem funduszy na zakup sztandaru dla naszej szkoły. W imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, społeczności uczniowskiej, pracowników szkoły oraz grudziądzkich Sybiraków, zwracam się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości wspomogli Państwo nasze działania poprzez zakup cegiełek fundatorskich.

Dzięki temu będą Państwo fundatorami sztandaru. 

 Cegiełki mają wartość 20zł, 50zł lub 100 zł.

 Każda cegiełka posiada unikatowy numer i jest opatrzona pieczęcią szkoły.

Zakup każdej cegiełki podlega imiennej rejestracji.

Cegiełkę można zakupić u wicedyrektora szkoły p. Anny Góry

Mogą Państwo również dokonywać indywidualnych wpłat na konto Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu z dopiskiem „na sztandar”,
nr konta: Bank Pocztowy S.A. 97 1320 1117 7000 0227 2000 0001

 Z poważeniem dyrektor szkoły Renata Matuszak

 

 

 

 
Skip to content