Kolejny raz nasza szkoła włączyła się do akcji Narodowego Czytania. To czytelnicze przedsięwzięcie organizowane jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Spośród ośmiu lektur zaproponowanych do wspólnego odczytania wybraliśmy dzieło Bolesława Prusa pt. „Kamizelka”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy w piękny sposób zaprezentowali nam treść noweli.