Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 • zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach 1-3,
 • przedłużony zostaje termin zawieszenia zajęć w klasach 4-6.

Nowe zasady funkcjonowania szkół podstawowych wejdą w życie od poniedziałku 9 listopada 2020 r. i będą obowiązywały do niedzieli 29 listopada 2020 r.

W okresie zawieszenia zajęć obiady w szkole nie będą wydawane.

Zachęcam wszystkich rodziców, aby motywowali swoje dzieci do pogłębiania wiedzy
 i umiejętności w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować
i poszerzyć wiedzę, m.in. na platformie epodręczniki.pl. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Proszę rodziców o śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły.

Szczegółowe warunki realizacji nauczania zdalnego dla uczniówSzkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu

 1. Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 17 w Grudziądzu będą realizowane zdalnie na platformie Google Meet, wg planu zamieszczonego na stronie pl., w zakładce: Uczymy się w domu.
 2. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze we wszystkich klasach prowadzone będą zdalnie.
 3. Długość przerw będzie zgodna z planem zajęć stacjonarnych. Czas zajęć lekcyjnych nie ma wpływu na długość przerw.
 4. Czas prowadzonych zajęć: 30 min. + 15 min. konsultacji (w zależności od potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli).
 5. Praca biblioteki szkolnej – zgodnie z planem, zdalnie.
 6. Poniedziałek 8.0-14.00
 7. Środa 8.00-13.00
 8. Piątek 8.00-12.00
 9. Praca pedagoga szkolnego – zgodnie z planem, zdalnie.
 10. Poniedziałek 8.00-14.00
 11. Wtorek 10.30-14.30
 12. Środa 9.00-13.00
 13. Czwartek 8.00-12.00
 14. Piątek 8.00-12.00

Rodzice mogą indywidualnie umówić się z pedagogiem szkolnym na spotkanie w sprawie omawiania spraw związanych z stypendiami szkolnymi.

 1. Praca świetlicy szkolnej – zgodnie z planem, zdalnie (od poniedziałku do piątku, w godz. 6.45-15.30).

                                                           Dyrektor szkoły
                                                              Renata Matuszak