Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2022/2023

Ferie tuż tuż… a my dzisiaj mieliśmy apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2022/2023. Pani Dyrektor wręczyła dyplomy uczniom z wyróżniającymi wynikami w klasach I-III,  z najwyższą średnią ocen w klasach IV-VIII, z największą frekwencją […]