Szkoła Podstawowa nr 17
im. Sybiraków w Grudziądzu
(dawne Gimnazjum nr 6
im. Sybiraków w Grudziądzu)
Al. 23 Stycznia 30
86-300 Grudziądz
tel. (56) 64 302 55 (sekretariat)
e-mail:
sp17grudziadz@gmail.com

Organ prowadzący:
Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Edukacji
ul. Wodna 7
86-300 Grudziądz
tel. (56) 45-10-300