Zarząd Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 17
im. Sybiraków w Grudziądzu

Iwona Bojanowska – przewodnicząca 
Magdalena Szemraj – zastępca  przewodniczącej 
Katarzyna Szałkowska – skarbnik
Weronika Woźniak – protokolant