• Przewodnicząca Szulc Wiktoria klasa IIE
  • Z-ca Erlich-Herlikiewicz Jakub klasa IIIB
  • Sekretarz Bartkowska Joanna klasa IIIB
  • Opiekunowie Ewa Wojciechowska oraz Izabela Zielińska

Spotkania SU odbywają się w drugim i w czwartym tygodniu każdego miesiąca w środy. Na spotkania zapraszani są przewodniczący wszystkich klas.

Plan pracy SU na rok szkolny 2017/2018