• Przewodnicząca Oliwia Polewczyk klasa IIIa
  • Z-ca Szulc Wiktoria klasa IIIe
  • Sekretarz Weronika Widz klasa 8
  • Opiekunowie Ewa Wojciechowska oraz Izabela Zielińska

Spotkania SU odbywają się w drugim i w czwartym tygodniu każdego miesiąca w środy. Na spotkania zapraszani są przewodniczący wszystkich klas.

Plan pracy SU na rok szkolny 2017/2018