Rekrutacja do Programu wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z informacją dotyczącą rekrutacji do Programu wsparcia grudziadzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Formularz rekrutacyjny uczniowie sp17 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych