Podsumowanie zbiórki pieniędzy na akcję charytatywną.

W roku szkolnym 2021/2022 przez  Samorząd Uczniowski zorganizowana została zbiórka pieniędzy w akcji  „Góra Grosza”. Z powodu pandemii oraz przyczyn zdrowotnych opiekuna zbiórki fundusze z akcji „Góra Grosza” zostały przeniesione na Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym […]