📖 NARODOWE CZYTANIE 2022📖

Biblioteka szkolna co roku włącza się do akcji i promocji Narodowego Czytania. Uczniowie kl.1-3 uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których zostali zapoznani z celem i historią akcji. Odbyło się głośne czytanie poezji dziecięcej Adama Mickiewicza. […]