ŚWIĘTY MIKOŁAJ – BISKUP O MIŁOSIERNYM SERCU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 DLA RODZIN Z DZIEĆMI ORAZ
UCZNIÓW KLAS I–III I IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do konkursu kwalifikowane będą jedynie prace przedstawiające postać św. Mikołaja, biskupa Myry.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.
Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Proponowany format prac dla uczestników: A3.

Nagrody:

I miejsce – 2000 zł

II miejsce – 1000 zł

III miejsce – 500 zł


Proponowaną formą przygotowania prac konkursowych jest wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela (zajęcia plastyczne, świetlica szkolna).

Prace wykonujemy do 26.10.2022 roku i dostarczamy wraz ze zgodą do opiekunów konkursu, z którymi mogą być one przygotowywane:

p.Paulina Zielińska

p.M.Dobrzyńska

p.K.Grohs

p.E.Świerkowska

 

Zgoda rodzica

Regulamin

Plakat

 

 

 

 
Skip to content