W naszej szkole została przeprowadzona kampania

„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Celem akcji było przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o własne zdrowie i najbliższych.

W akcji wzięły udział wszystkie klasy, do wspólnych działań szkoły włączyła się pielęgniarka szkolna.

 
Skip to content