SERDECZNIE ZAPRASZAMY  wszystkich uczniów do udziału w TRZECH ogólnopolskich KONKURSACH 🙂

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu.

Wykonujemy prace na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI

w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).

W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU

… a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają:  3 Podziękowania

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA

Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

Malujemy-rysujemy prace plastyczne:

„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice     (termin do 14.01.2023r.)

„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło     (termin do 18.02.2023r.)

„Moja wymarzona Złota Rybka” – dla MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna  (termin do 04.03.2023r.)

Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).

Regulamin „Moja wymarzona Złota Rybka”

Regulamin „Mój Pałac Marzeń”

Regulamin „Mój wymarzony lizak”

 
Skip to content