(Nauczyciel wspierający przekazuje zadania w kontakcie z rodzicami)
Pieski do wykonania dla uczniów p. Mirki

Religia – korzystaj z padletu

17 czerwca (środa)
j.angielski

Temat: Rozpoznajemy elementy bagażu.
zad. 2 ze str. 73 w ćwiczeniach
 
10 czerwca (środa)
j. angielski
Temat: Poznajemy miejsca noclegowe. Opisujemy zdjęcia wakacyjne.
Zad. domowe: zad. 2 ze str. 65 oraz str. 68 w ćwiczeniach.
Przypominam o obowiązku rozwiązania quizu w ramach sprawdzianu. Quiz będzie aktywny tylko dziś do godz. 23.00. Nie dotyczy osób, które już wykonały to zadanie.
3 czerwca (środa)
j.angielski
Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 6: miejsca wakacyjne, czynności związane z wakacjami.
Zad. domowe: str. 67 w ćwiczeniach.
Uwaga! W zad. 2 zdania należy zacząć od:
2. I’m….
3. They’re….
4. You’re…
5. We’re…
6. You’re….
W ramach sprawdzianu z działu 6 należy rozwiązać quiz. Proszę postępować zgodnie z niżej podaną instrukcją:
1. aktywuj link www.quizizz.com/join
2. wpisz kod gry 7804211
3. wpisz swoje imię i nazwisko
4. zacznij grę
Miłej zabawy!
Uwaga! Quiz będzie aktywny do 10.06.2020r. do godz. 23.00
 
27 maja (środa)
j.angielski 
Temat: Nazywamy miejsca wakacyjne.
Zad. dom.: Zad. 2 ze str. 64 w ćwiczeniach.
20 maja (środa)
j.angielski 
Temat: Czytamy i tłumaczymy komiks” On holiday”.
Zad. domowe: Zad. 2 ze str. 62 oraz zad. 1 i 2 ze str. 63 w ćwiczeniach.
13 maja (środa)
j.angielski
Temat: Na wakacjach. Opisujemy czynności wykonywane w momencie mówienia.
Zadanie domowe: str. 61 w ćwiczeniach.
Notatkę z lekcji należy przepisać do zeszytu.
11 maja (poniedziałek)
religia
Nasz dar dla Papieża Polaka
 
6 maja (środa)
j.angielski
Temat: Czynności wykonywane podczas wakacji.
Zad. domowe: Zad. 1 i 2 ze str. 60 w ćwiczeniach.
 
29 kwietnia (środa)
 
j.angielski
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 5.
Zadanie domowe: str. 57 w ćwiczeniach.
Przepisać do zeszytu notatkę.
Nauczyć się słów z działu 5 (nazwy sklepów i budynków w mieście) na ocenę.
Na lekcjach j. angielskiego w klasach 3 poznawaliśmy nazwy budynków w mieście, a dzieci wykonały prace plastyczne na temat: Miasto z moich koszmarów.
 
Światowy Dzień Ziemi corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia uważany jest za największe ekologiczne święto świata.
Wysłuchaj piosenki, obejrzyj prezentację i ułóż puzzle.
 
 22 kwietnia (środa)
j.angielski
Temat lekcji: Rozpoznajemy i nazywamy pieniądze.
Zadanie na str. 58 w ćwiczeniach. Zadanie polega na powtórzeniu słów ze wszystkich działów, skorzystajcie z książki przy zapisywaniu słów.
 

16 kwietnia (czwartek)
Hodowla fasoli w klasie 3a
Krótko przed zawieszeniem zajęć w szkole uczniowie klasy 3a wzięli udział w doświadczeniu wiosennym i założyli w klasie hodowlę fasoli. Niestety zespołowa obserwacja rozwoju fasoli
nie była możliwa ze względu na brak możliwości chodzenia do szkoły. W dniu zawieszenia lekcji uczniowie zabrali swoje kiełkujące doświadczenie do domu. Na bieżąco obserwowali
rozwój rośliny, wysyłali wnioski i fotografię. Po miesięcznej obserwacji nasza hodowla wygląda tak: Mimo tego, że nie możemy wspólnie spotkać się w szkole znaleźliśmy inne
alternatywne sposoby przekazywania doświadczeń i efektów naszej pracy. PRAWDA, ŻE SUPER EFEKTY?!

15 kwietnia (środa)
j.angielski
Zadanie domowe dla klas 3 po lekcji online przeprowadzonej w dniu 15.04.2020r.: Budynki w mieście. Zdania przeczące z czasownikiem „być”. Zad. 2 ze str. 55 w ćwiczeniach. Dla chętnych: Wykonaj rysunek do zadania 2 (moje miasto z koszmarów). Rysunki proszę przesłać drogą mailową na adres [email protected] do dnia 21.04.2020r.

Nasze prace – wielkanoc

 

8 kwietnia (środa)
j.angielski
Zadanie domowe po lekcji online przeprowadzonej w dn. 08.04.20202 r. z j. angielskiego: str. 53 i 54 w ćwiczeniach.
Zdrowych Świąt Wielkanocnych!!!

6 kwietnia (poniedziałek)
religia 
1. Podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach.  Ma je zastąpić błogosławieństwo w rodzinach.  Tekst do pobrania.

2. Powtórzenie i utrwalenie materiału przygotowującego
do spowiedzi świętej i Komunii Świętej.

1 kwietnia (środa)
J. angielski
zadanie domowe – Zadanie 2 ze str. 51 oraz zad. 2 ze str. 52 w ćwiczeniach.

20 marca (piątek)
Edukacja wczesnoszkolna

 1. Przeczytajcie tekst z podręcznika do j. polskiego ze str. 31
 2. Wykonajcie ćwiczenia z ed. polonistycznej ze strony 48, i ćw. 1, 2 ze str. 50.
 3. Powtórki:
  http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wybierz
  http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wpisz
 1. W zeszycie do matematyki wykonajcie podane przeze mnie działania i je obliczcie. Zadania do pobrania.

19 marca (czwartek)
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna:
– proszę znaleźć w lekturze i przepisać do zeszytu krótkie fragmenty mówiące o każdym piesku, które urodziła   
Balbina, jak wyglądały, jak się nazywały, i ich cechy charakterystyczne.
– narysować tabelkę z podziałem na trzy kolumny i wypisać z lektury po 10 rzeczowników, czasowników i
przymiotników.
Edukacja matematyczna
– ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze 2 i 3 str. 28 i ćw. 1 str. 29
Dalsze powtórki 😉
zamień liczby rzymskie na arabskie
zamień liczby arabskie na rzymskie


18 marca (środa)
Edukacja wczesnoszkolna
1. Proszę napisać metryczkę do lektury „Pięciopsiaczki” ( tytuł, autor, ilustrator, rok wydania, czas i miejsce akcji, bohaterowie) oraz narysować własny projekt okładki do lektury. Wiem, że lekturniki, zostały w klasie. Można pisać na kartkach i wkładać do jednej teczki. Całość trzeba będzie mi przekazać po powrocie do szkoły. Rozwiążcie quiz i dajcie znać jak wam poszło, POWODZENIA
2. A teraz trochę powtórek
Wchodzimy na wskazaną stronę i robimy dwa pierwsze zagadnienia: liczby rzymskie  oraz kolejność miesięcy. Przypominam, że jest to materiał już poznany, a ćwiczenia te służą utrwaleniu, więc nie powinno być żadnych problemów ze zrozumieniem.


17.03.2020r.
Edukacja wczesnoszkolna
Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst z ćwiczeń polonistycznych ze str. 46, następnie wykonajcie ćw. 1 i 2.
Proszę nie wykonywać zadania z domkiem zapisanego u dołu strony.
Wykonajcie ćw. z matematyki ze strony 27.
W wolnym czasie naucz się piosenki. Link wysłałam również drogą elektroniczną.
j.angielski
uzupełnić zadania na str. 46, 48 (tylko 1 i 2) oraz 83 w zeszytach ćwiczeń

16.03.2020 r.
Edukacja wczesnoszkolna
Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst „Skąd się biorą dziury w serze?” (edukacja polonistyczna) str. 28-30

 1. Wykonajcie następujące ćwiczenia: ćw. 1, 2, 3, 4 ze stron 44-45    * okienko pod zadaniem pierwszym dotyczącym napisania instrukcji – dla chętnych!
 1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst „Zjawiska zagrażające naszej planecie?” (edukacja przyrodnicza) str. 28-29
 2. Wykonajcie następujące ćwiczenia: ćw. 1 i 2 str. 26, ćw. 3. str. 90
 3. Przypominam o prowadzeniu hodowli wodnej fasoli, którą rozpoczęliśmy w szkole, ale niestety zaistniała sytuacja zmusiła nas do zabrania do domu naszego doświadczenia. Można robić notatki i zdjęcia.
  UWAGA: Uczniowie chętni do rozwiązywania zadań dodatkowych będą nagradzani 🙂

Religia 
Powtórzenie wiadomości z zakresu małego katechizmu.10 Przykazań Bożych http://learningapps.org/watch?v=p8myw9fq201
5 przykazań kościelnych https://learningapps.org/view1663849
7 sakramentów świętych http://learningapps.org/watch?v=pv4ta687t01
5 warunków dobrej spowiedzi świętej https://learningapps.org/view1866177
Wielki Post https://learningapps.org/view1935855

13 marca  (piątek)

religia
Lekcja 37 w katechizmie i ćwiczeniach:
Zadośćuczynienie wynagrodzeniem Bogu i ludziom.

Edukacja wczesnoszkolna
zadanie z piszę, str. 58, zad. 1
zadanie z ćw. matematycznych 1, 2, 3 str. 25
zadanie z części przyrodniczej str. 90, ćw. 1 i 2 na podstawie wiedzy z lekcji z podręcznika str. 18-20, 24-25

Jeżeli chodzi o technikę bardzo proszę by dzieci przygotowały prace techniczne korzystając z kredek i kartek z bloku. Nie będę wymagała innych technik gdyż dzieci nie zawsze posiadają inne materiały w domu (może być farba jak ktoś ma, ale nie musi być). Album ma dotyczyć wybranego przez dziecko Parku (tylko te co omawialiśmy). Można przedstawić symbol parku, rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla tego parku. Można też napisać kilka zdań. Materiały pomocnicze to podręcznik matematyczno / przyrodniczy. Praca długoterminowa, do oceny po powrocie do szkoły.

j.angielski
a) zaloguj się na stronie www.macmillaneducationeverywhere.com, Na okładce zeszytu ćwiczeń z języka angielskiego znajduje się instrukcja dotycząca logowania i kod aktywacyjny pod zdrapką. Proszę założyć konto i aktywować kod, postępując zgodnie z instrukcją. Po zalogowaniu się  dziecko będzie mogło grać w gry edukacyjne, oglądać materiał video oraz wykonywać zadania do poszczególnych  działów.
b) powtarzamy materiał z działu 4 (Unit 4) przed sprawdzianem oraz opracowujemy dział 5 (Unit 5), lekcje 1-4 (Lesson 1-4).

12 marca (czwartek)

Temat edukacji matematycznej: Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym.
Temat edukacji polonistycznej: Ćwiczenia w poszukiwaniu informacji z wykorzystaniem wykresów i rysunków.

zad 5 str. 26 i zad. 3 str. 27 z podręcznika do matematyki.
zadanie z liczę ze str. 50, 2 i 3 z liczę ze strony 51 (niektórzy już mają)
zadania 1 str. 50  i 3 ze str. 51 nie robią uczniowie, którym pomaga p. Mirka

 
Skip to content